PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA POZEMKU

Nezávislá předběžná odborná předkupní analýza pozemku

  • Produkt vhodný jako "síto" několika Vámi vybraných pozemků.
  • Efektivně zúžíme Váš výběr z inzerce na jednoznačně nejkvalitnější parcely.
  • Vyhodnotíme nezbytná kritéria dle územního plánu se všemi schválenými změnami.
  • Vyhodnotíme účel užití pozemku v souladu s Vaším přáním.
  • Drobná počáteční investice chránící Váš záměr.


Termín dodání: 3 pracovní dny od dodání kompletních podkladů. Seznam nezbytných podkladů níže.

Cena vč. DPH

1 990,00 Kč

Nezbytné podklady pro vyhotovení PŘEDBĚŽNÉ ANALÝZY POZEMKU:

  • označení katastrálního území,
  • uvedení parcelního čísla pozemku,
  • zamýšlený účel využití budoucí nemovitosti.

Výše jmenované podklady uveďte při "Potvrzení objednávky" v E-shopu v odstavci "Doplňující informace".


Z pohledu všech dostupných parametrů PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA POZEMKU zahrnuje:

  • funkční analýzu využití ploch (účel užívání pozemku),
  • prostorové regulativy (např. charakter zástavby, výška budov, sklon střech apod.).

Přesné znění a rozsah podrobností předběžné analýzy vždy určuje příslušný územní plán.