VYJÁDŘENÍ TŘETÍCH STRAN

Získání stanovisek a vyjádření od souvisejících institucí

 • Získáte bazální vyjádření souvisejících institucí, která jsou pilířem pro Vaše stavební povolení.
 • Produkt šetří nespočet hodin Vašeho času.
 • Přenechejte Vaše starosti našemu týmu profesionálů, který se v prostředí nemovitostí pohybuje dnes a denně.

Termín dodání: 30 pracovních dnů od dodání kompletních podkladů. Seznam nezbytných podkladů níže.

Cena vč. DPH

3 990,00 Kč

Nezbytný podklad pro získání VYJÁDRĚNÍ TŘETÍCH STRAN:

 • námi vyhotovený nebo současně objednaný K.R.T.E.K. s originálním číslem analýzy.

Číslo analýzy uveďte při "Potvrzení objednávky" v E-shopu v odstavci "Doplňující informace"

V případě, že objednáváte "KRTKA" nyní, dejte produkt VYJÁDŘENÍ TŘTÍCH STRAN do košíku a následně pokračujte dle instrukcí pro objednání v sekci K.R.T.E.K..


Bez našeho "KRTKA" nejsme schopni říci, zda budete potřebovat ten či onen podklad od té nebo oné instituce.

Vyjádření souvisejících institucí je prvním zdárným krokem k získání ověřených textových i mapových podkladů ke skutečnému stavu věcí na daném pozemku. Tyto podklady jsou výchozím krokem pro proces tvorby projektu a následné získání stavebního povolení. Níže uvádíme možné příklady, které jsou v běžné praxi požadovány. V mnoha případech není pravdou, že dvě stavby ve stejné obci nebo dokonce čtvrti mají shodné podklady! Jak sami uvidíte, cesta k jejich získání není pro laika v oboru vůbec snadná. Samotné zjišťování, jak a kde žádat o vydání ověřených podkladů zabere hodiny Vašeho cenného času. Náš tým pracuje denně v tomto nám známém prostředí, tedy efektivně a rychle vše vyřešíme za Vás.


Příklady výše zmíněných požadovaných dokumentů: 

 • vyjádření obce k uložení sítí, 
 • vyjádření vodovodů a kanalizací k zásobování pitnou vodou a odkanalizování,
 • vyjádření vlastníka telekomunikační sítě, 
 • vyjádření dodavatele elektrické sítě, 
 • vyjádření dodavatele plynu,
 • vyjádření pro datovou a komunikační síť,
 • zajištění ověřené územně plánovací informace,
 • a mnohé další.

!! COVID UPOZORNĚNÍ !!

Termín dodání 30 pracovních dnů závisí na činnosti dalších institucí. Pokud mají omezení z důvodu pandemie, může se termín protáhnout až na 100 pracovních dnů. Omlouváme se za komplikaci.