K.R.T.E.K.

Nezávislá odborná hloubková předkupní analýza pozemku

 • Komplexní hloubková analýza pro Vaše správné investiční rozhodnutí.
 • Rázný mechanismus odkrývající všechny doposud Vám neznámé vady vysněné parcely.
 • Transparentní produkt nezávislé společnosti bez profitu na uskutečnění vlastní koupě pozemku.
 • Efektivní vyhodnocení účelu užití pozemku v souladu s Vaším přáním, odhalení skrytých úskalí a tím poskytnutá možnost zvážit vícenáklady, popřípadě odmítnutí koupě.
 • Klíčový ucelený soubor nezbytných informací, který ušetřil miliony našim spokojeným zákazníkům.

Termín dodání: 3 pracovní dny od dodání kompletních podkladů. Seznam nezbytných podkladů níže.

Cena vč. DPH

4 990,00 Kč

Nezbytné podklady pro vyhotovení produktu K.R.T.E.K.:

 • označení katastrálního území,
 • uvedení parcelního čísla pozemku,
 • zamýšlený účel využití budoucí nemovitosti.

Výše jmenované podklady uveďte při "Potvrzení objednávky" v E-shopu v odstavci "Doplňující informace".


Z pohledu všech veřejně dostupných parametrů K.R.T.E.K. zahrnuje:

 • funkční analýzu využití ploch (účel užívání pozemku),
 • prostorové regulativy (např. charakter zástavby, výška budov, sklon střech apod.).
 • maximální míru zastavitelnosti pozemku (pokud je uvedena v územním plánu),
 • povolenou podlažnost,
 • místně příslušná specifika v rámci ochranných pásem (pokud jsou uvedena v územním plánu) ,
 • případné zvláštní podmínky a omezení,
 • další možné způsoby využití pozemku.